Krijg jij richting door data?

Koers Business Intelligence

Voor het goed laten werken van informatiemanagement is het belangrijk om zelf de regie te hebben, ook bij de totstandkoming en het gebruik van een dashboardomgeving.


Koers begeleidt trajecten van ontsluiting tot beheer. Dit doen we samen, ook met data- en software leveranciers. Wij helpen organisaties bij de inrichting van informatiemanagement en verankeren het gebruik stevig vanuit een duidelijke behoefte. 

Koers

Onze Aanpak

Kenmerkend voor onze aanpak is de samenwerking met de collega's binnen de organisatie. Alleen samen komen we tot het gewenste resultaat!


Samen bepalen we de informatiebehoefte en werken we naar het resultaat. Gaandeweg worden zo ook belangrijke vaardigheden opgedaan en overgedragen.


Al doende leert men!


Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4.1
Stap 5
Koers Business Intelligence

Copyright © Alle rechten voorbehouden

LinkedIn