Hoe wijs ben jij met data?

Voor het goed laten werken van informatiemanagement is het belangrijk om zelf de regie te hebben, ook bij de totstandkoming en het gebruik van een dashboardomgeving.


Koers begeleidt trajecten van ontsluiting tot beheer. Dit doen we samen, ook met data- en software leveranciers. Wij helpen organisaties bij de inrichting van informatiemanagement en verankeren het gebruik stevig vanuit een duidelijke behoefte. 

Koers

"Wij zien standaard dashboards niet als oplossing maar als fundament voor een zelfredzame en data-gedreven organisatie"

Koers bepalen

Koers bepalen

Succesvolle organisaties hebben een heldere visie, mensen werken er met plezier en klanten waarderen de prestaties.


Wij maken deze visie zichtbaar. Dit doen we door de visie, doelen en activiteiten te verbinden en meetbaar te maken. We zorgen voor herkenbare informatievormen zoals een digitale maandrapportage. Dat doen we samen.


Het managementteam krijgt hiermee inzicht in de richting en tempo van de organisatie en ziet waar moet worden bijgestuurd.

Koers bepalen

Prestaties meten

Wij maken prestaties meetbaar en samen voorzien we deze van normen of doelen. Zo ontstaat er inzicht in kansen en uitdagingen. De organisatie wordt hierdoor data-gedreven en prestatiegericht.


Wij maken hierbij gebruik van onze kennis en ervaring met bekende en bewezen IT toepassingen. Hierdoor wordt tijd bespaard bij het produceren van informatie en ontstaat er ruimte voor het analyseren en gericht verbeteren van de prestaties.

Koers bepalen

Zelf aan het roer

De informatiebehoefte wijzigt steeds sneller en daarom moet je zelf aan de slag kunnen. Dat kan     ook prima met een beetje hulp. Wij organiseren en verbinden techniek en mensen richting zelfredzaamheid. 


Met onze aanpak beweegt informatiemanagement continu mee met de organisatie. Wij zijn pas succesvol wanneer we onszelf overbodig maken. Wanneer mensen zelfstandig met data werken en ze in staat zijn om hun nieuwsgierigheid om te zetten in antwoorden.

Samen meters maken

Accolade is een woningcorporatie in Heerenveen met 16.500 woningen door heel Friesland. Samen met het Bestuur, MT en diverse werkgroepen hebben we Datagedreven Werken projectmatig opgepakt. Door vanuit operationele processen informatiebehoeften om te zetten naar gebruiksvriendelijke PowerBI dashboards, is er enorm veel enthousiasme en eigenaarschap ontstaan. Door deze prestaties te koppelen aan de Visie van Accolade krijgt het MT en Bestuur inzicht in de richting van Accolade. Klik hier voor meer informatie over onze samenwerking met Accolade

Aareon is de grootste software-leverancier voor vastgoedbedrijven in Europa. Naast de ERP oplossing levert Aareon een integrale PowerBI-oplossing Sonar. Aareon en Koers hebben een partnership gesloten waarbij we elkaar versterken om de informatievragen bij vastgoedbedrijven maximaal te ondersteunen met dashboards in Sonar. Aareon richt zich vanuit de techniek op de mens en Koers richt zich vanuit de mens op de techniek. Zo werken we samen aan dezelfde oplossing. 

User Group Sonar (PowerBI) gebruikers

Koers werkt samen (onder regie van gebruikersvereniging User Group Aareon) met woningcorporaties Cazas, Accolade, Stek Wonen, Haag Wonen, HW Wonen, Woongoed Zeist, Viverion en OFW Dronten aan de optimalisatie van Informatie via Sonar, het PowerBI informatieplatform.

Stienstra Wonen is een commerciele vastgoedonderneming, gevestigd in Heerlen. Stienstra exploiteert vastgoed door heel Nederland en heeft Koers gevraagd om de managementinformatie te organiseren. Op basis van het ERP-systeem (REMS) heeft Koers in interactieve sessies, de informatiebehoefte gefomuleerd, bronnen ingericht en ontsloten en rapportages in gebruik gegeven.

De samenwerking tussen Stienstra en Koers is een mooie vorm van partnership.

Wonen Noordwest Friesland, Sint Annaparochie

Wonen Noordwest Friesland heeft Koers gevraagd om de organisatie te begeleiden bij het gebruik van informatie. Via een projectmatige aanpak wordt informatie met belanghebbenden opgesteld en in gebruik gegeven. 

Vidomes, Delft

Koers verzorgt bij Vidomes de inrichting, validatie en acceptatie van Sonar, het PowerBI platform van Aareon. Wederom in verbinding met de collega's binnen de organisatie, gaan we samen op weg om vanuit de standaard functionaliteit een informatie-omgeving te ontwikkelen met maximale toegevoegde waarde.

Copyright © Alle rechten voorbehouden