Ons verhaal

Vanuit een gezamenlijke ambitie zijn wij in 2021 gestart met Koers. Ervaringen die we hebben opgedaan bij diverse woningcorporaties, software leveranciers en business intelligence bedrijven hebben de basis gelegd voor onze dienstverlening. Het echt organiseren van informatiemanagement! Kijkend vanuit de mens naar de techniek en niet andersom.


Wij geloven dat data aan de basis staat van goede besluitvorming. Wij richten ons hierbij op de informatiebehoefte op verschillende niveaus, afdelingen en teams en creëren samen met hen een Informatie-omgeving die dienstbaar is aan het bereiken van doelen.


Onze mensgerichte aanpak leidt tot draagvlak. We maken de dashboards samen met mensen in de organisatie. De visie en daarvan afgeleide activiteiten bepalen de scope. Op deze manier ontstaat er herkenning in de bijdrage van iedereen in het bereiken van de organisatie-doelen. Het begrijpen van het grotere geheel.


We werken met bewezen oplossingen zoals PowerBI of QlikSense. En onze aanpak kenmerkt zich door een duidelijke projectmatige insteek. Ons einddoel is om te voorzien in de juiste randvoorwaarden, kennis en kunde om vervolgens zelf invulling te kunnen geven aan de continu wijzigende informatiebehoefte. En dat kan! Met een stevig, maar wendbaar fundament.

Aangenaam

Wij zijn Koers, aangenaam!


Vanuit verschillende bedrijven, rollen en ervaringen hebben we een prachtige samenwerking gevonden in een aantal principes die we nastreven binnen ons bedrijf en die we uitdragen in onze dienstverlening.


Wij stellen ons zelf vragen als:  Draagt ons werk bij? Werken we aan een structurele oplossing? Doen we de goede dingen op het juiste moment? Wat kunnen we zelf en wat niet? En, hebben we plezier in ons werk?


Deze vragen vormen ook telkens een belangrijke kapstok voor onze dienstverlening. Wij willen betekenisvol zijn, we willen iets brengen en achterlaten. We willen samen op pad en denken in relaties en niet in klanten.  


We starten altijd met een kennismaking. Pas na het ervaren van een duidelijke Klik gaan we samen aan de slag.

Harm Booij (45)


Achtergrond als manager bij woningcorporaties en diverse IT bedrijven


Als kwartiermaker / projectleider betrokken bij diverse  Informatiemanagement vraagstukken

Schakel tussen Bestuur, MT en Datagericht werken

                            

Verbindend en resultaatgericht

Ramon Bijsterveld (41)


Achtergrond als projectleider en Business Intelligence Consultant


Als consultant voor diverse woningcorporaties gewerkt in de rol van projectmanager en ontwikkelaar

 

Mensgericht, gek op data laten werken

Eddie Wagt (45)


Achtergrond als Business Intelligence Consultant voor woningcorporaties en diverse andere branches

 

Als consultant sprekende en bruikbare data visualisaties ontwikkeld zodat de data eenvoudig is te analyseren, te interpreteren en om te zetten is naar informatie.  

 

Inspirerend en creatief; helpt graag mensen het verhaal uit de data te halen